Inscription II at 'Bis khog

1 / khyI'i lo la sku gzugs 'bur du brkos pa dang2dar ma kun brIs pa'I smon lam la sogs pa btsan po khrI lde srang btsan gyI3sku ring la rje blon yon bdag dang sems can thams cad kyI don gyi phyir dge4slong lo chen ye shes dbyangs kyIs bgyIste / bzo ba dge slong rIn snang mdzad dang / rgyal5gzang dang dpal ldan dang lag dpon thams cad dge legs su byed pa gtsug nas6gla la mI stobs ldan rnamste / brag la sku gzugs dang dar ma 'dI rnams brIs pa dang7dkon mchog gsum gyi rten gyI rnam pa sems can gang dag gIs mthong8ba dang reg pa dang phyag 'tshal ba dang thos pa dang dran pa'I bsod nams9dang ye she kyIs btsan po yab sras dang sems can thams cad bla10na med pa'I byang chub du grub par smon to / /