The bell at Yer pa

1rgyal ba rnams kyI dam pa'i chos 'dzIn cIng / pyang2cub spyod pa kun tu snang bar byed / bzang po spyod pa3rnam par sbyang ba yang / / ma 'ongs bskal pa kun tu4spyad par bgyI