OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_276

Or_15000_276
     
(r1) [---] zhang lon chen po zhang btsan sum sgras / * *
(r2) [---] * * * / nob chungu'i rtse rje rnams la spring ngo / /
(r3) [---] pa'i zho sha cher 'bul 'bul ba dang / / khams rgyud mar
(r4) [---] bya dga'r / / nob chungu'i mngan slungs dang chis