OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1166
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(1) $ /:/ lI'u klu rton gyI bu lon gri / gchig / / ser dzIn kheng la chags te / /
(2) 'bul ba'i dus nI 'brugI'brug gI lo'i dgun sla ra ba tshes nyi shu la klu rton gang /
(3) na mchis pa'i sgor 'bul par bgyIs / dus der ma phul na gcig las /
(4) gnyisugnyis su bsgyur te / dzin kheng gi sug spyad dang shi'u gIn gang la bab kyang rung
(5) ste dam rgya 'dIs rIng lugs bgyis te phrogs kyang zhal mchu /
(6) tshIg cig kyang myi mchi' bar bgyis pa'I dpang la / sag stag slebs / ^im /
(7) 'byI le'u dang song lug lug dangd+ng / khang ma[ng] zIgs lastshogs pa'i dpang
(8) rgya dang / dzIn kheng gi sug yIg tshad kyis btab pa' / che chung ni ^im stag rma'I
(9) gri tsam mo // mchi'd / // //
Loading...