OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1297_1
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(1) $ / / ### snying tshoms gyi sde / hva dze dzes sa bon dang brgyags ma mchis [st]e /
(2) phongs brel nas / / gtshug lag khang weng shi'u si'i dkon mchog dang / bcu ca'i stsang las
(3) gro nas rgya sheg brgyad snga skyin du blangs te / slar 'bul ba'i dus / lan 'di'i ston sla 'bring
(4) po gnam stong gi g[d]ugs la / / weng shi'u si'i dge skos / ban de leng hyen [ga] la
(5) mchis pa'i lha ris gyi bang sgor bskyal ching 'bul bar bgyis / dus der 'bul du
(6) ma btub bam / rang reng 'tshal na / gchig las gnyisugnyis su bsgyur te / gyur dang bcas par / /
(7) dze dze'i sgor nang [n]or phyi phyugs dang / rgyab gos gos sug spyad chi la bab kyang sdud ste
(8) ring lugsulugs su 'phrogs na yang zhal mchu tshig chig myi mchi bar bgyis / dze dze ma
(9) mchis na / kho na'i bu hva khrom legs dam gong nas smos pa bzhin mchid gyis 'tshal zhing
(10) 'bul bar bgyis pa'i dpang la / wang stagustag gu dang / li'u lha legs dang ###
(11) ### lastsogsla stsogs pa'i dpang rgya dang / dze dze dang khas len gyi sug rgya
(12) sug yig tshad gyis btab pha' / /
Loading...