OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1297_3
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(1) $ /:/ lug g[i] l[o]'i d[phyi]d / / zhang lha bzang dang / / zhang [stag?] sum b[rtsa]n lastsogsla stsogs pa['] khr[o]m sru rur btab [pa'i lan]
(2) la' / / tshad stod gyi sde skya' tsa lha brtsan las / / dge slong cang bon car gyis rta gcIg mjal te / / spu rtags dang mdo
(3) [ri]s la / / pho gva skya' la mdo ris shIng lo dang phyo mkhar mchIs pa gcIg mjad te / / rta 'dI las zhal mchu gces
(4) 'phra jI byung yang rungsterung ste / / lha brtsan mchId gyis 'tshal zhIng zhal ce chad myi sdod par / / rta 'dI'I mna' lus kyi tshad
(5) skyan skyon ma mchis pa gcIg phral du ban de bon car la 'bul bar bgyis / / rta 'dI dbyar s[p]u khrustekhrus te mdo ris lhag
(6) chad cig mchIs na' dpang rgya phral la brje bar bgyis / / mjal tsong 'dI ltar bgyis pa'I 'og du lo ba zhIg mchisnamchis na
(7) myI lo ba la dmar srang lnga stsald par bgyis / / brgya' la lha brtsan rje blas gyis btsal 'am gzhI la ma mchis
(8) na' / / dam gong nas byung ba bzhIn mchId gyis 'tshal ba'I khas len / sde ba skya' tsa ldo dzom dang / 'phan 'de su rtsan
(9) mchId kyis 'tshal pa'I dpang la / / blon lha bzang lha rton dang / / blon lha bzang 'do tse dang / 'go kog [th?]ong dang / /
(10) je'u stag legs dang / / hva' hva hva dang / / 'bom stag tsho dang / 'bom zhang skyes / lastsogsla stsogs pa'I dpang rgya dang / rta bdag dang
(11) khas len gI sug rgyas btab pa' / / dpang rnyIng yang ban de 'bon char 'chang du stsald / /
(12) (inverted<) [pha?] 'deng se'u rtsan yIg tshad btab pa'(>inverted)
Loading...