OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0284

Or.15000/284 (= M.I.ii.1.b)
    photo
1. Content : Contract; letter?
2. Note : Sheet. Recto, 4 lines and a seal? Verso, 7 lines?
3. References :
Takeuchi (1997-98: no.385)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) (illegible)
(r2) གྱུར་གཆིག་གྀས་བསྣན་ཏེ། རྟོན་[---]
(r3) རྒྱལ་བཟང་ཁོངkho[ng] འཕན་དང། ངོར་པོ]---[po?][---]
(r4) སུག་རྒྱ་དང། ཁས་ལེན་གྱྀ་རྒྱས་b[---]
(v1) ༄༅། ༔། ཞང་པོ་བློན་སྟག་བཟང་ལ། **[---]
(v2) [བྲོམ?་ལ?]ཞིག་མཆིས༎ བཀའ་སྩལ་pa[---]
(v3) eའིd[e]'[i] [---ཨུལ་དུ]མ་མཆིས་པར་གྱུར༎ gy[u]r// gzh[---]
(v4) mchi[s?་པར]ཞང་པོས་ནོད་པར་མོལ་པ་d[---]
(v5) [---]རྨ་[---]མ་བཅས་པ་ནི་[---]
(v6) ད་བཀ་ནན་[སྩལ?་སྟེ]བརྫང་བ་ཙམ་chig[---]
(v7) (illegible)