Old Tibetan Documents Online བོད་ཡིག

Text Archives > insc_Dun075

insc_Dun075
    This Text All the Texts Find both and  
(1) བྱམས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡོན་
(2) བདག་ཡང་བེང་འཅོའི་[རྐྱོ] [---]