OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_2220
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(r1) /:/ byI ba lo'i ston / / cang syang 'do dang bu ban de phab lIg spad la[s] [---]
(r2) khyed gcig 'jal ba'I rin rgya sheg bcu [bzhi?] lus pa'I nang na / [---]
(r3) [g]sum khon ta spad la gtad / ston sla tha cungs tshes bcu sum [la] [---]
(r4) bre bzhi ban de phab lig dang song tshe'u tshe'u spun gyi khang pa m[---]
(r5) ban de phab lIg dang [song] tshe'u tshe'u bul rgyas btab pa' / / (two Chinese scripts) so[ng][---]
(r6) /:/ dgun sla ra ba tshes nyI shu dgu'I gdugs la nas rgya sheg bzhI ban de
(r7) phab lIg dang / song ken ken la tshang bar gtad de bul rgya btab
(r8) pa' / / (three Chinese scripts)
(v1) [---][cang] syang 'do spad la khang pa mjal ba'I bul rgya' /
Loading...